Memy zamieszczone na tej stronie były zbierane od marca do lipca 2020 w czasie trwania pandemii COVID-19, a ściślej, podczas ograniczeń życia społecznego związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski. To archiwum można nazwać ludowym, demokratycznym i krytycznym. Gromadzi bowiem przejawy twórczości doraźnej i okolicznościowej, możliwej do wykonania niemal przez każdego i każdą, korzystającej z potocznych obserwacji i zasobów kultury popularnej, posługującej się powszechnie zrozumiałymi kodami i żywiącej się obywatelską złością, a czasem wręcz nawołującej do obywatelskiego nieposłuszeństwa.

W kolejnych etapach pandemii życie społeczne koncentrowało się wokół specyficznych zdarzeń, doświadczeń i uciążliwości. Były to między innymi wzmożone zakupy pewnych towarów, ograniczenie przemieszczania się i konieczność ciągłego przebywania w miejscu zamieszkania, przymus chodzenia w maseczkach, edukacja i praca zdalna, kontrole policyjne, ale także doświadczenie nudy, rozdrażnienia i lęku. Wszystko to znajdowało natychmiastowy wyraz w ulotnej twórczości memiarskiej, która stała się siłą rzeczy nie tylko doskonałym zapisem tego czasu, ale też prześmiewczą i krytyczną reakcją na wiele towarzyszących mu zjawisk. Szeroko i z pasją komentowano memami niektóre zarządzenia władzy, a także jej różnorakie poczynania i komunikaty. Zwłaszcza kwestia wyborów prezydenckich wywołała wzmożoną falę ironicznych memów. Ale choć krytyka władzy i rutyna życia w czasie epidemii to główne tematy memów, w zgromadzonym tu archiwum znajdują się liczne przykłady takich obrazków, które tę rutynę przełamywały.

Wszystkie memy zostały opisane kategoriami zebranymi poniżej.
Archiwum można więc przeglądać w układzie przypadkowym, albo porządkować tematycznie.

Kategorie